Tænk på det endocannabinoide system som din krops styresystem—en form for centralenhed, der regulerer og justerer mange andre vigtige systemers funktioner og holder balancen mellem dem.

Det endocannabinoide system er gammelt evolutionært set. Studier indikerer, at cannabinoid- receptoreren CB1 blev udviklet i mennesket for omkring 600 millioner år siden. Det endocannabinoide system findes dog ikke kun i mennesker, men er til stede i alle hvirveldyr. Det vil sige, at alt over insektniveau har cannabinoide receptorer.

De endocannabinoide receptorer er bred fordelt over hele kroppen; i hjernen, organerne, bindevæv, kirtler og immunceller. Det er sandsynligvis den slags receptorer, vi har flest af. Af samme årsag er systemet involveret i en lang række forskelligartede processer i kroppen. Cannabinoider er involveret i appetit, blodtryk, blodgennemstrømning til hjernen, fordøjelse, kvalme, immunsystemet, inflammation, hukommelse, humør, bevægelse, smerte, reproduktion og stress.  Netop derfor er det endocannabinoide system et af de vigtigste fysiologiske systemer involveret i etablering og opretholdelse af menneskers sundhed.

Systemets kompleksitet er overvældende, også for forskere. Dog findes der en ofte anvendt opsummering af, hvad det endocannabinoide system har af funktioner i mennesker: ”Relax, eat, sleep, forget and protect”. At slappe af, spise, glemme og sove er selvforklarende. Ordet ”protect” henviser til beskyttelse af celler. Eksempelvis er Det endocannabinoide system med til at beskytte hjerneceller efter et alvorligt slag i hovedet. Systemet er så omfattende, fordi det endocannabinoide system er et slags meta-system. Cannabinoiderne påvirker mange forskellige processer, dog altid med samme formål: at bevare ligevægt, eller med et finere ord: homøostase, at vedligeholde stabilitet i det indre miljø. For at forstå, hvordan systemet skaber ligevægt, kommer her et hurtigt crash course i neurobiologi: Vores celler ”snakker sammen” via kemi, og den samtale er hovedsageligt envejskommunikation. En celle sender via et transmitterstof sit signal videre til den næste celle, som så sender budskabet videre, i hvad der ender med at blive et langt neurokemisk stafetløb.

Det endocannabinoide system virker anderledes, fordi det kommunikerer ved retrograd signalering. Basalt set betyder det, at de endogene cannabinoider løber modsat den normale kommunikationsvej. Når en celle f.eks. udsender for meget af sit transmitterstof, så produceres de endogene cannabinoider og sendes tilbage for at dæmpe signalet. Det endocannabinoide system er en slags dirigent for vores biokemiske symfoniorkester. Cannabinoiderne monitorerer mange forskellige ”samtaler” og giver feedback på store dele af den kommunikation, der foregår i hele kroppen.

Systemets opgave er at finjustere kommunikationen imellem cellerne og sørge for, at der ikke sker for meget eller for lidt aktivitet. Som en vært til et middagsselskab, der sørger for at holde gang i samtalerne, men som samtidig også tysser på folk, når de bliver for højrøstede. Det er f.eks. sådan, at systemet regulerer smerte. Når et smertesignal bliver for højt, så bliver det dæmpet af de indre cannabinoider. Systemet skelner ikke imellem det somatiske og det psykiske.
Det har samme feedback-funktion i kognitive fænomener som tanker og følelser. Det endocannabinoide system er massivt til stede i hjernen, og systemet er med til at regulere komplekse processer som læring og hukommelse, beslutningstagning og emotionelle responser. Det overordnede mål er igen homøostase, altså ligevægt i hjernens neurokemiske processer.

Opdagelsen af det endocannabinoide systems funktion i mennesker synes at understøtte den omfattende anekdotiske evidens, som findes vedrørende cbd’s lindrende effekter på et væld af lidelser. Det endocannabinoide systems omfattende balancebevarende funktion i mennesker har implikationer for næsten alle medicinske områder. Mange lidelser er kendetegnet ved en ubalance i et givet system, og ved at påvirke det endocannabinoide system kan vi måske genskabe den balance. Systemet har derfor givet os et nyt redskab til at forstå og muligvis behandle en lang række meget forskelligartede lidelser. Derved kan vi muligvis hjælpe dem, som har lidelser, der hæmmer dem i at slappe af, sove, spise, glemme og beskytte deres celler.

Leave a comment